نام و مدل ECU  انواع خودروی تولید داخل (پراید،سمند و پژو)

نام و مدل ECU انواع خودروی تولید داخل (پراید،سمند و پژو)

در جدول زیر نام ، مدل و  مشخصات ECU خودروهای پراستفاده و ساخته شده داخل (پژو ، یراید و سمند) به تفکیک نوع آنها ارایه میشود. همچنین توضیحاتی در ارتباط با تعداد پایه ها و کانکتور های آنها آمده است.   ردیف نوع ECU مدل ECU نوع خدورو توضیحات     ۱ MAGNTI MM۸P پژو […]

کلمه کلیدی خود را وارد کنید