انوع و طبقه بندی کدهای خطا

انوع و طبقه بندی کدهای خطا

۱) انوع کدهای خطا از دیدگاه دایم/موقت ۱-۱)کد خطای موقت( معلق/در انتظار)کدهای معلق یا موقت یا در انتظار اساساً یک تحقیق اولیه یا یک گزارش لحظه‌ای در موتور خودرو و یا هر یونیت دیگر خودرو است. به بیان ساده‌تر، یک نقص تصادفی می‌تواند در طول چرخه فعالیت فعلی خودرو ایجاد شود؛ اما فقط برای یک […]

کلمه کلیدی خود را وارد کنید